FORMACIÓ GRATUÏTA, FLEXIBLE I ACCESSIBLE.
CERTIFICATS DE PROFESSIONALITAT.

Dirigida prioritàriament a persones treballadores desocupades inscrites com a demandants d'ocupació

OPERACIONS BÀSIQUES DE RESTAURANT I BAR
CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT nivell 1
Cala Rajada / Centre Cap Vermell
Durada: 210 hores lectives i 80 hores de pràctiques
Data d'inici i acabament: 1 de febrer fins al 31 de març
Horari: Matí
Data límit d'inscripció: 23 de gener 2023
Per a més informació, requisits, inscripció: 971819467 (Mari Rosa Jiménez)
 

 

ALEMANY A1
Especialitat formativa d'idiomes del Marc Europeu Comú de Referència de les Llengües.
Cala Rajada / Centre Cap Vermell 150 hores
Data d'inici i acabament: 18 de gener fins al 13 de març
Horari: Matí
Data límit d'inscripció: 9 de gener 2023
Per a més informació, requisits, Inscripció: 971819467 (Mari Rosa Jiménez)