ESPA - Educació Secundària per a Persones Adultes.

Matriculació: del 12 al 23 de setembre de 2022.
Lloc: CEPA Artà (IES Llorenç Garcías i Font)
Carrer Pere Amorós, 4. Artà

Infirmació: 971829300 i www.cepaarta.cat