Divendres 11 de febrer a les 19,30h i nova funció a les 21 h


L'entranyable text de l'actriu catalana de teatre i de cinema Teresa Manresa és un humaníssim testimoni en primera persona de qui ha patit en carn pròpia el maligne procés d'un càncer, amb tot allò de canvis que comporta en la vida diària des del moment del diagnòstic. Un text senzill però emocionat i emocionant que ens ensenya, si més no, com combatre l'adversitat. Un monòleg que Catalina Riera, dirigida per Miquel Mestre, s'havia proposat d'interpretar. No hi pogué arribar a temps. E.P.D.

Lectura dramatitzada a càrrec de Miquel Mestre en homenatge pòstum a Catalina Riera