Els interessats a descobrir el passat del Castell s'hi poden inscriure fins una setmana abans
Aquesta ha estat la primera de tota una sèrie de jornades d'excavacions, que es faran el segon dissabte de cada mes fins que comenci la campanya de l'estiu. El maig, el grup de feina es reunirà, probablement, el dissabte de després del cap de setmana del Mercat medieval. Tots els voluntaris que hi vulguin participar s'han d'apuntar almenys amb una setmana d'antelació, ja que s'ha de gestionar l'assegurança. Ho poden fer a la porta del Castell: 971 188746 o mitjançant els arqueòlegs (Catalina Garau, 649749846; Bernat Oliver, 628082191). Per tant, les següents diades d'excavació es preveuen per als dies 12 de març i 23 d'abril, i està per concretar la de maig.