US COMUNICAM CANVI DE DATA DEL DINAR ANUNCIAT.  ES FARA FINALMENT EL PROPER 26 OCTUBRE 2014 A LES 13H A LA TERRASSA DE LA PIZZERIA DEL BEACH CLUB FONT DE SA CALA.

ELS LLOCS PER APUNTAR-SE ELS MATEIXOS I DATA LIMIT 23 OCTUBRE.

PERDONAU EL CANVI A DARRERA HORA, SALUTACIONS.

 LA JUNTA DIRECTIVA

 

COMUNICAMOS CAMBIO DE FECHA DE LA COMIDA ANUNCIADA.  FINALMENTE SERÁ EL 26 OCTUBRE 2014 A LAS 13H EN LA TERRAZA DE LA PIZZERIA DEL BEACH CLUB FONT DE SA CALA.

 

LOS LUGARES DONDE APUNTARSE SON LOS MISMOS Y LA FECHA LÍMITE EL 23 OCTUBRE.

PERDONEN EL CAMBIO TAN A ULTIMA HORA, SALUDOS.

 

LA JUNTA DIRECTIVA