OFERTA FORMATIVA DE L'AULA D'ADULTS DE CAPDEPERA

PREPARACIÓ PER A LES PROVES LLIURES PER A L’OBTENCIÓ DEL TÍTOL D’E.S.O.


 

Destinataris:persones majors de 18 anys, o que els compleixen en l’any natural en què es presentin a les proves.

Finalitat: facilitar l'accés de les persones majors de 18 anys a la titulació acadèmica bàsica, el graduat en ESO.

Lloc: Centre Cap Vermell.

Horari: Dilluns i Dimecres de 19: 00 a 21:00 h; Dimarts i Dijous de 18:00 a 20:00h i Divendres de 17.00 a 21:00 h.

Hores: 12 hores setmanals

Inici: 01/10/2014 Final: Fins a la data de la realització de la prova.

Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, llibre d’escolaritat, certificat de notes o títol de Graduat Escolar i 1 foto carnet.

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS 

El dies 15, 16, 17, 22, 23 ,24, 29 i 30 de setembre de 2014.

Horari: De dilluns a dimecres de 17:00 a 20:00h.

Lloc : Centre Cap Vermell c/ de l’Agulla nº 50 de Cala Rajada.