Dia 8 de novembre, a les 18'30 h - Centre Cap Vermell
Els regants que, per no disposar de la seva adreça, no hagin rebut la carta corresponent, queden convidats a assistir a l’assemblea que tindrà lloc el proper dia 8 de novembre a les 18’30 h, en primera convocatòria, o a les 19’00 h en segona, al Centre Cap Vermell de Cala Rajada. Comptarem amb la presència de l’enginyer Sr. Enrique Santa Rufina, així com de representants de l’empresa Tragsa.
 
Esperam la màxima assistència possible, ja que és de vital importància per a saber els que de veritat volen continuar fent part de la comunitat.
 
Per a més informació, posau-vos en contacte amb el president de la comunitat, Lorenç Alzina Nebot, telèfon 971563233.