Oferta educativa dels Cursos del CEPA d'ArtàInformació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4, Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)
Tel. 971 82 93 00
www.cepaarta.catOFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2013-2014


ESPA (Educació Secundària per Adults)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral

Finalitat: Obtenir  del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: De dilluns a divendres de 16.30 a 21.30h

Hores: 20  hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:

Inici: 01/10/2013 Final: 07/02/2014

Segon quadrimestre:

Inici: 17/02/2014 Final: 20/06/2014

Preu: 20 € en concepte de material

 

 

ACOLLIDA LINGÜÍSTICA DE LLENGUA CASTELLANA

Destinataris: Alumnes estrangers sense estudis formals que no entenen ni parlen castellà

Finalitat: Adquirir una competència comunicativa bàsica en castellà  prioritzant el nivell oral.

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: Dilluns de 18:20 a 20:10h i dimecres de 17:30 a 19:20h

Hores: 4 hores setmanals

Inici: 01/10/2013 Final: 20/06/2014

Preu: 12€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català A2

Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de la Direcció General de Política Lingüística.

Lloc:  CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Hores: 3 hores per setmana.

Horari: Dilluns  20:15 a 21:10h i dimecres de 19:35 a 21:25h.

Inici: 02/10/2013 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu:15 € en concepte de material

  

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2

Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de la Direcció General de Política Lingüística.

Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font

Hores: 2 hores per setmana.

Horari: Dilluns i dimecres 19:35 a 20:30h

Inici: 02/10/2013 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu:  15€ en concepte de material

 

CATALÀ. NIVELL C1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1

Finalitat:  Preparació per a les proves per obtenir elcertificat de la Direcció General de Política Lingüística.

Hores: 2 hores per setmana.

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari : Dilluns i dimecres de 20:30 a 21:25h.

Inici: 02/10/2013 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu: 15€ en concepte de material

  

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (Accés UIB).

Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen abans de l’1 d’octubre del 2014.

Finalitat: Preparació per a les proves d’accés a  la UIB

Lloc: CEPA Artà/  Institut Llorenç Garcías i Font

Hores: màxim 13h setmanals.

Horari: De dilluns a divendres dins la franja de 16.30 a 21.30h

Inici: 01/10/2013  fins a la data de la realització de la prova

Preu: 10€  per mòdul en concepte de material

 

CURSOS DE PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES

FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR DE FORMACIÓ PROFESSIONAL (Accés CFGS).

Destinataris:  Majors de 19 anys o que els compleixen l’any natural de la realització de la prova. Majors de 18 anys si tenen un cicle formatiu de grau mitjà de la mateixa família professional que el cicle formatiu de grau superior que volen cursar.

Finalitat:Preparació per a les proves d’accés  als cicles formatius de grau superior

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Hores: màxim 13h setmanals.

Horari: De dilluns a divendres dins la franja de 16.30 a 21.30h

Inici: 01/10/2013   fins a la data de la realització de la prova

Preu: 10€  per mòdul en concepte de material

 

ANGLÈS B1

Destinataris: persones amb coneixements d’anglès  nivell A2.

Finalitat: Preparació del nivell intermedi de l’EOI.

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dimarts de  16:50 a 18:20 i dijous de 18:20 a 19:35h

Inici: 01/10/2013 Final: 20/06/2014

Preu: 15€ en concepte de material

  

CURSOS 1r QUADRIMESTRE
( Del 01/10/2013 a 07/02/2014)


 INFORMÀTICA INICIAL.
( Iniciació al maneig de l’ordinador, processador de textos,
internet i correu electrònic bàsic)

Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o  amb un nivell molt elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.

Hores: 2,5 hores setmanals

Horari: Dimarts i dijous de 17:00 a 18:10h

Inici: 1/10/2013 Final: 7/02/2014

Preu: 15€

 

INTERNET 1: INICIACIÓ A INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

Destinataris: persones sense coneixements d’informàtica o  amb un nivell elemental interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements  de la navegació per Internet i l’ús del correu  electrònic.

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de correu electrònic i Internet

Hores:  2 hores setmanals

Horari: Dimecres de 17:25  a 19:15h

Inici: 2/10/2013 Final: 5/02/2014

Preu: 15€

 

INTERNET2: APROFUNDIMENT A INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

Destinataris: persones interessades a  ampliar els seus coneixements de la navegació per Internet i l’ús del correu  electrònic.

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de correu electrònic, Internet, consulta  de blogs i pàgines web.

Hores:  2 hores setmanals

Horari: Dimarts  de  18:30  a 20:20h

Inici: 1/10/2013 Final: 4/02/2014

Preu: 15€

 

CREACIÓ DE BLOCS I PÀGINES WEB

Destinataris: persones interessades en crear  la seva pròpia pàgina web i/o bloc tant a nivell personal o professional.

Finalitat: Disseny  de blocs i pàgines web.

Hores:  1,5 hores setmanals

Horari: Dijous de  15:15  a 16:45h

Inici: 3/10/2013 Final: 6/02/2014

Preu: 15€

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL II

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals

Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: Dimarts de 18:20 a 19:15h i divendres de 19:00 a 20:25h

Hores: 2,5  hores setmanals

Inici: 01/10/2013 Final: 7/02/2014

Preu:  15€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL III

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals i amb coneixements de la llengua castellana.

Finalitat:  Adquirir una bona competència comunicativa  en castellà tant oral com escrit

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: Dimarts de 19:35 a 20.30h Divendres de 17:25 a 18:50h

Hores: 2 hores setmanals

Inici: 01/10/2013 Final: 7/2/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ANGLÈS I

Destinataris: persones sense coneixements d’anglès o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua.

Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit.

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres  de 17:30 a 18:55h

Inici: 02/10/2013 Final: 5/02/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ANGLÈS II

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès .

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès..

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:25h

Inici: 03/10/2013 Final: 5/02/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY I

Destinataris: persones sense coneixements d’alemany o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua.

Finalitat: adquirir coneixements bàsics.

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dimecres i divendres  de 17:30 a 18:55h

Inici: 02/10/2013 Final: 7/02/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY II

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany.

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dimecres i divendres de 19:00 a 20:25h

Inici: 02/10/2013 Final: 7/02/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY  TURÍSTIC-CONVERSA  GRUP 1

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany.

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobre tot a nivell oral.

Hores:  2 hores setmanals

Horari: Dimarts 17:30 a 18:25  i dimecres de 16:30 a 17:25h

Inici: 01/10/2013 Final: 5/02/2014

Preu: 15€ en concepte de material

  

ALEMANY  TURÍSTIC-CONVERSA  GRUP 2

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany.

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobre tot a nivell oral.

Hores:  2 hores setmanals

Horari: Dimarts 18:30 a 19:25  i divendres de 16:30 a 17:25h

Inici: 01/10/2013 Final: 7/02/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

 

CURSOS 2n QUADRIMESTRE
( Del 17/02/2014 a 20/06/2014)

INFORMÀTICA BÀSICA. (Maneig de l’ordinador, processador de textos, full de càlcul, Internet i correu electrònic)

Destinataris: persones amb un mínim de  coneixements d’informàtica  interessades a  ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari.

Hores: 2 hores setmanals

Horari: Dimarts de 17:00 a 18:50 h

Inici: 18/02/2014 Final: 17/06/2014

Preu: 15€

INTERNET2: APROFUNDIMENT A INTERNET I CORREU ELECTRÒNIC

Destinataris: persones interessades a  ampliar els seus coneixements de la navegació per Internet i l’ús del correu  electrònic.

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de correu electrònic, Internet, consulta  de blocs i pàgines web.

Hores:  2 hores setmanals

Horari: Dimecres  de  17:25  a 19:15h

Inici: 19/02/2014 Final: 18/06/2014

Preu: 15€

 

CREACIÓ DE BLOCS I PÀGINES WEB

Destinataris: persones interessades en crear  la seva pròpia pàgina web i/o bloc tant a nivell personal o professional.

Finalitat: Disseny  de blocs i pàgines web.

Hores:  1,5 hores setmanals

Horari: Dijous de  15:15  a 16:45h

Inici: 20/02/2014 Final: 19/06/2014

Preu: 15€

 

TRACTAMENT D’IMATGES I CREACIÓ D’ÀLBUMS  DIGITALS

Destinataris: persones interessades a iniciar-se o ampliar els seus coneixements en el camp de les noves tecnologies de la informació i la comunicació

Finalitat: Oferir una formació bàsica a nivell d’usuari de tractament d’imatges

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dimarts i dijous   de  19:00  a 20:25h

Inici: 18/02/2014 Final: 19/06/2014

Preu: 15€

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL II

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals

Finalitat:  Adquirir  competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: Dimarts de 18:20 a 19:15h i divendres de 19:00 a 20:25h

Hores: 2,5  hores setmanals

Inici: 18/02/2014 Final: 20/06/2014

Preu:  15€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS. NIVELL III

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals i amb coneixements de la llengua castellana.

Finalitat:  Adquirir una bona competència comunicativa  en castellà tant oral com escrit

Lloc: CEPA Artà/ Institut Llorenç Garcías i Font

Horari: Dimarts de 19:35 a 20.30h Divendres de 17:25 a 18:50h

Hores: 2 hores setmanals

Inici: 18/02/2014 Final: 20/06/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ANGLÈS I

Destinataris: persones sense coneixements d’anglès o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua.

Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit.

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres  de 17:30 a 18:55h

Inici: 17/02/2014 Final: 18/06/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ANGLÈS II (curs intensiu)

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’anglès .

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i/o preparar per a les proves d’accés o lliures de nivell bàsic de l’EOI.

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dilluns i dimecres de 19:00 a 20:25h

Inici: 17/02/2014 Final: 18/06/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY I

Destinataris: persones sense coneixements d’alemany o amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua.

Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit.

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dimecres i divendres  de 17:30 a 18:55h

Inici: 19/02/2014 Final: 20/06/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY II

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany.

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany i/o preparar per a les proves lliures de  l’EOI.

Hores:  3 hores setmanals

Horari: Dimecres i divendres de 19:00 a 20:25h

Inici: 19/02/2014 Final: 20/06/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY  TURÍSTIC-CONVERSA  GRUP 1

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany.

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobre tot a nivell oral.

Hores:  2 hores setmanals

Horari: Dimarts 17:30 a 18:25  i dimecres de 16:30 a 17:25h

Inici: 18/02/2014 Final: 18/6/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

ALEMANY  TURÍSTIC-CONVERSA  GRUP 2

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany.

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany sobre tot a nivell oral.

Hores:  2 hores setmanals

Horari: Dimarts 18:30 a 19:25  i divendres de 16:30 a 17:25h

Inici: 18/02/2014 Final: 20/6/2014

Preu: 15€ en concepte de material

 

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DEL CEPA ARTA – (IES Llorenç Garcías I Font)

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes: del  2 al 6 de setembre de 2013

Nous alumnes: del 10 al 20 de setembre de 2013

Horari:  De dilluns a divendres de 17.00 a 20.00  Els dimarts també de 11.30 a 13.30h

2n QUADRIMESTRE

Tots els alumnes: del 10 al 14 de febrer de 2014

Horari: De dilluns a divendres de 17.00 a 20.0=.  Els dimarts també de 11.30 a 13.30h

 

 

DOCUMENTACIÓ A APORTAR A L’HORA DE FER LA MATRÍCULA

Per estudis d’ESPA: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet i llibre d’escolaritat o títol de graduat escolar o certificat de notes.

Per  català C1:Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto, certificat de català B2, ESO o equivalent.

Per anglès B1: Qualsevol documentació que acrediti estar en possessió del nivell A2 d’anglès (COU, 2n Batxillerat (llengua estrangera: anglès) Mestre d’educació primària

Certificat de nivell bàsic EOI...) en cas contrari podreu fer una prova de nivell la darrera setmana de setembre.

Per a la resta d’ensenyaments: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet.

 

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós nº4 ,Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00

www.cepaarta.cat