S’informa que el personal del Cadastre, per a informació als usuaris, estarà ubicat a:

Capdepera : dijous i divendres a 9 a 14 h, al primer pis del Teatre Municipal.

Cala Rajada: dimarts de 9 a 14h i de 16 a 18h. Al Cantre Cap Vermell.

 

 

Se informa que el personal del Catastro, para informar a los usuarios, estará ubicado en :

Capdepera: jueves y viernes de 9 1 4h en el primer piso del Teatre Municipal

Cala Rajada: martes de 9 a 14h y de 16 a 18h en el Centre Cap Vermell