El passat divendres 14 de maig, en el poliesportiu Germans Escales de Palma, es dugué a terme la I trobada d’alumnes mediadors, en la qual participaren nou alumnes i dos professors de l’IES Capdepera.

Les activitats de presentació i reconeixement començaren a l’exterior de les instal·lacions. Allà s’exposaren els punts en comú entre els diferents participants provinents de diferents centres de Mallorca, fins que començà a ploure.




Aleshores ens ubicàrem a l’interior de l’edifici, on reflexionàrem en rotllana sobre el procés de la mediació, i sortiren diferents maneres de vehicular el conflicte, i quins tipus de conflicte serien mediables. Es realitzaren jocs que serviren perquè el diferent alumnat compartís una vivència a favor d’un projecte que pràcticament s’acaba d’iniciar en els centres de l’illa, tot i que alguns instituts transmitiren les seves experiències, amb casos com el de l’IES Pau i Casasnovas amb un total de 16 intervencions durant el que portem de curs.

Seguidament, els alumnes crearen un mural amb lemes i dibuixos relacionats amb la mediació. Tots els grups, reunits en rotllana, exposaren els seus treballs conjuntament.

Finalment, les autoritats, encapçalades per l’honorable conseller d’Educació i Cultura, el Sr.Bartomeu Llinàs, i l’il·lustríssima alcaldesa de Palma, la Sra. Aina Calvo, entregaren els diplomes als corresponents participants.