Intervenció de Joan Ferrer, Partit Popular de Capdepera, al plenari  d'elecció de batle (10-12-09)

"Res de nou al horitzó.
Lo pitjor acaba de començar." 

   Avui s’ha acaba de certificar la segona part del pacte fet, que no signat, per quatre partits clarament en contra de la voluntat de la gent del municipi de Capdepera; voluntat que va quedar patent a las eleccions municipals del mes de maig de 2007, victòria del Partit Popular amb un 30% de vots de la gent del municipi mostrant clarament el que volien i el que no volien.
   El pacte com ja vaig dir al moment de la pressa de possessió del anterior Batle es totalment lícit ja que la regles així ho marquen, però jo i el meu partit i molta gent arreu entenem que aquestes regles permet que el candidat mes castigat per els votants, o sigui per els ciutadans de Capdepera, Cala Rajada, Font de Sa Cala, Cala Mesquida, Canyamel i altres indrets del municipi pugui obtenir la Batlia. Vull recordar que el partit del nou Batle va perdre el 29,9% dels vots mes concretament va perdre 305 vots.

Image

   Però això ja es historia i per tant nosaltres com sempre hem fet, volem seguir mirant el futur, i d’aquest futur tenim moltes dubtes i especialment desprès de veure la desastrosa primera part d’aquest pacte, pacte que vull recordar que a dia d’avui està romput, però que per motius purament personals ha permès que el Sr. Gallego sigui el nou Batle.
  Dubtes per el futur incert que tenim per davant durant la resta de legislatura, ja que coneixem la manera de governar del Sr. Gallego i també perquè sabem de la seva feblesa de voluntat per dur endavant els acords per poder accedir a la Batlia. Acords que si el Sr. Gallego vol son de fàcil compliment ja que se suposa que tot lo pactat es troba en marxa,com per exemple
   •La posada en marxa de la piscina municipal que ja fa mes de dos anys i mig que es troba acabada.
   •Normes subsidiàries amb un préstec signat fa mes quasi dos anys per poder encarregar el equip redactor de les normes però que la veritat es que a dia d’avui després de dos anys i mig de legislatura no hi ha hagut cap reunió per seguir treballant amb aquest tema. I abans de encomanar la redacció de les normes es tindria que trobar el consens entre totes les forces politiques existents. Li vull recordar que a la anterior legislatura es va avançar bastant amb aquest tema.
   • Gestió de serveis, en cap moment s’ha mostrat interès en preparar contractes amb empreses, com per exemple per el manteniment de jardins.
   • Regularització de las places de funcionaris, aquesta legislatura ha sigut poc seriosa amb aquest assumpte.
   • La obertura del casals de joves a Cala Rajada es una assignatura pendent des de fa mes d’un any i cal recordar que estaiem pagant un lloguer per aquest local.
   • Expedients d’infracció urbanística no es resoldre’n, s’obrin i es deixen morir d’oi.
   • El catàleg de patrimoni que sapiguem està pràcticament acabat.
   • Li han marcats uns compromisos per el FIL, o Fons d’Inversió Local o mes conegut com el Plan E a on fermen el nou Batle, i que nomes s’han de complir la voluntat del partit que fa possible que asumesqui la batlia, aquest fet demostra que vostè no tindrà la voluntat de escoltar a la resta de partits o tan sols de escoltar als veïns d’aquest municipi per decidir a on s’han de destinar els doblers d’aquest Pla, ja que ni tan sols  es convoquen el Consell d’Entitats Ciutadanes o el Patronat de Turisme.
   • El Pla de eficiència energètica ens el var presentar el Sr. Mateu Garau, o lo de la electrificació d’es carrer que ens ver obligat per GESA per poder construir la nova escoleta municipal, escoleta que es far obligats per els partits de l’oposició.
 
Image

   Es veu clarament que aquests acords que li han permès aconseguir la batlia son uns acords que per part de EU-EV van adreçats concretament amb l’idea de treure afora de la batlia al Sr. Alzina, o sigui son uns acords per solventar uns assumptes personals, mes que per reconduir la situació municipal, i la veritat es que tot aquest temps que vostè a necessitat per aconseguir els vots necessaris ha sigut un temps que vostè no ha dedicat al poble de Capdepera i sembla bastant decepcionant, especialment per tota la gent del municipi.
   Realment tenim moltes dubtes de la seva capacitat de gestionar i també de la seva voluntat de xerrar i negociar amb la resta de partits i molt principalment desprès de veure que es el que ha passat amb la seva regidoria que fins a dia d’avui ha sigut la seva única area de gestió, i que aquesta gestió apart de haver estat completament nul•la, ja que ni tan sols hi ha agut directrius politiques ha sigut capaç de crear un embolic tan gros que l’única virtut que ha tingut ha sigut  la de crear una imatge d’una Policia Municipal a la qual se la var acusar de fer un desfalco milionari a las arques municipals i que tots ja sabeu, perquè els Partit Popular i Es Grup ho ha fet públic, que tot aquest tema no ha sigut veritat.
   Una gestió de la seva area fent parts i quarts segons las persones si eren o no afins a vostè. Vull recordar-vos la obertura de diferents expedients disciplinaris a diferents membres d’aquesta policia, aquests expedients disciplinaris alguns varen esser oberts per la seva decidida voluntat i els altres en contra de la seva voluntat. A uns se’ls va suspendre de manera cautelar imposant unes condemnes en contra de la decisió del jutge instructor i als altres se estan tramitant a aquest moment i inclús a qualcú altre se li ha reduït el termini de càstig imposat per el jutge instructor.   Nomes cal recordar que els expedients oberts a tres membres de la policia local, decisió seva, i que varen sofrir els Decrets de Batlia d’abril de 2008 a on s’acordava la suspensió provisional han sigut declarats nuls per Jutjat de lo Contenciós nº 2 de Palma, per el jutjat Contenciós Administratiu nº 1 de Palma i per el jutjat d’Instrucció nº 5 de Manacor. Aquests fets suposaran que es tindran que pagar-los els sous retrasats hi heura que pagar unes indemnitzacions als afectats i es clar els qui tindran que pagar aquestes indemnitzacions, com va quedar clar al darrer Ple ordinari del 1 de desembre seran els ciutadans del municipi de Capdepera, o sigui que els errors del Sr. Gallego no li suposen ni la mes mínima disculpa cap els afectats o cap els ciutadans del municipi, ni tan sol el assumir responsabilitats per aquests fets. No, això no existeix al seu vocabulari.
   Però no ha sigut nomes aquests fets el que han marcat la seva deficient dedicació a la regidoria d’Interior, com he dit abans no s’han marcat cap tipus de directrius politiques que han produït una manca de iniciatives per dur endavant, tenint en compte que qualcuna d’aquestes ja es trobaven mes o manco envestades. No hi ha noticies de:
   •Reordenació del tràfic a Capdepera.
   •Reordenació del tràfic a Cala Rajada.
   •Compliment integro de la ordenança de lloguer de cotxes.
   •Compliment de la ordenança de renous.
   •Compliment de la ordenança de consum de begudes alcohòliques al carrer.
   •Compliment de la ordenança d’ocupació viària amb taules i cadires.

  
   Aquesta darrera va quedar clara i patent el que he dit que inclús a las meves preguntes fetes a diferents plens a on li demanava si s’havia canviat las directrius que aquesta ordenança marca, vostè va dir que no i va quedar prou clar amb els Decrets de Batlia del darrer Ple Ordinari que vostè var mentir.
   Per tant que podem esperar d’un regidor que ha sigut capaç de fer tot el que he dit abans, la veritat es que tremolem davant el que pot venir.
Ja ho varem denunciar al passat mes de setembre quan vaig dir que probablement lo pitjor quedava per venir, doncs ja ho tenim aquí.
   Vostè Sr. Gallego no pot esser el Batle de Capdepera, el poble no ho vol i el va demostrar en la baixada de vots que va tenir el seu partit, però mes a mes vostè no creiem que sigui la persona mes adequada per desenvolupar el càrrec, ja que aquest mereix molt de respecte, mesura, seny, talent, sinceritat i serietat, valors que no li hem trobat actualment ni quan va esser Batle al voltant del any 2002, li vull recordar un Ple a on va ordenar a una regidora que no respongués a una pregunta meva.
   Res de nou al horitzó.
   Lo pitjor acaba de començar.

   Però nosaltres esteim disposats a oblidar el passat i ens posem a disposició del Sr. Batle per el que necessiti de nosaltres i del nostre partit per dur cap endavant las necessitats i els projectes millors per el poble de Capdepera.
   Vostè te la paraula i ja expressarà la seva voluntat de contar o no amb la nostra ajuda.