Entesa veu clars i obscurs en la proposta de la ubicació del futur recinte firal
   Després de l’anunci de la batlessa de Palma i la Conselleria de Comerç i Indústria del Govern de les Illes Balears sobre la ubicació del futur recinte firal al solar que actualment ocupa el ruïnós estadi Lluís Sitjar, des d’Entesa volem manifestar el nostre parer sobre aquesta notícia.
   En primer lloc estam d’acord que aquesta ubicació donaria solució a l’abandonament i a l’estat de degradació d’aquest edifici i de forma relativament fàcil es podria millorar i relacionar el parc de la Riera (la falca verda) amb la zona. A més però, pensam que la zona hauria de rebre equipaments esportius, socials i culturals que ajudarien a millorar unes barriades de ciutat mancades d’equipaments.
   Al mateix temps veim positiu que no es consumeixi més territori a l’hora de fer  instal•lacions d’aquest tipus i que per tant no es facin especulacions urbanístiques.   Per contra volem manifestar el nostre desacord amb les formes duites a terme per anunciar públicament aquesta notícia, fugint del consens institucional entre les distintes formacions polítiques que formen el pacte de governabilitat a l’Ajuntament de Palma, provocant un allau de rèpliques i contrarèpliques dels distints entre els distints partits que hagués estat desitjable poder evitar.
   Des d'Entesa pensam que la institució firal pública a Mallorca no pot optar per fer fires generalistes i de gran públic, sinó que hem d’apostar per fires cada vegada més especialitzades i sobretot més professionals que al cap i a la fi són les que generen capacitat de negoci al teixit empresarial d’aquesta illa. Finalment voldríem aprofitar per obrir uns interrogants: Quants m2 realment necessitaríem d’espai firal si optéssim per fires especialitzades i professionals? Es podria redimensionar l’empresa pública que gestiona el sector públic de les fires? Des d’Entesa estam convençuts què aquest és el camí a seguir i per tant creim que seria important obrir un debat sobre el model de política firal perquè és provable que els més de 2500 m2 previstos a la zona firal de futur Palau de Congressos fos suficient i no calgués duplicar esforços.