Es Grup no donarà suport a la candidatura d'UCAP-UM, aquesta legislatura, per a la batlia de Capdepera

 

   Després de distintes reunions monotemàtiques, parlant del tema polític per excel·lència a dia d’avui, que no és altre que el canvi de batlia, pensam que hem d'expressar la nostra decisió al mes aviat millor, perquè tothom sàpiga el nostre parer i, per tant, comunicar, després de fer-ho en primer lloc als interessats, el següent:
   En es Grup som conscients de la responsabilitat que tenim envers aquest tema i per tant volem donar a conèixer les nostres raons i el sentit de la nostra decisió, per una banda per a demostrar la nostra forma acurada de fer les coses i, per l’altra, per a deixar clar que no ens decantam per un o altre partit, sinó pel que consideram millor per al municipi:
   1.- No se'ns va convidar a participar en el govern el 2007. Teníem clar que passaríem la legislatura a l’oposició.  Ara trobam que no és el moment, ni per a entrar a l’equip, ja que els projectes són per a quatre anys, ni per a decidir qui ha de ser el batle. Al juny de 2007 no érem decisius, ni comptàvem en els plans de l’equip de govern. Ara, tampoc ho hem de ser.
   2.- La majoria dels nostres militants i simpatitzants no poden entendre com podríem donar la confiança a una candidatura sense haver estat partíceps del pacte de govern.
   3.- La situació econòmica que s’ha creat aquests dos anys de legislatura no només marcarà els propers dos anys, sinó probablement alguns més. Pensam que la manca de rigor pressupostari ha conduït a aquesta situació, que deixa molt poc marge de maniobra a totes les regidories i, per tant, si acceptàssim entrar a l’equip de govern, no podríem desenvolupar els nostres projectes.
   Havíem condicionat inicialment la investidura a l'aprovació dels pressupostos, pensant que aleshores ja estarien enllestits i podríem prendre una decisió. Veiem que encara els manca bastant i, sobretot, manca arribar a un enteniment. Per coherència, hem de donar una resposta.
   4.- No seria prudent recolzar ni no recolzar. Millor deixar-ho tal i com està i arribar al final de legislatura.
   5.- No és la nostra responsabilitat el canvi de batlia. Nosaltres no vàrem signar cap pacte. En canvi, sí que estam predisposats a aprovar els pressupostos, que és l’únic que manca per a la estabilitat del govern.
  6.- No som ni volem ser els dolents de la pel·lícula. El cas és que ens hem esforçat molt per arribar a prendre una decisió, però no ha pogut ser satisfactòria per a tothom.

Per tot això,
No recolzarem la candidatura d'UCAP-UM, aquesta legislatura, a la batlia de Capdepera.

Capdepera a 17 de juny de 2009.

Image

Mateu Melis Tous
Portaveu de ES GRUP