NOTA INFORMATIVA SUBVENCIONS ESPORTIVES 2009
DEPARTAMENT D’ESPORTS
Ajuntament de CapdeperaL’Ajuntament de Capdepera, en la sessió ordinària de plenari del passat dia 4 de juny de 2009, va aprovar per unanimitat la concessió de les subvencions que anualment atorga als clubs esportius de bàsquet i futbol del municipi.

Dins els acords de col·laboració anuals entre el Consistori i l’At. Club Escolar i Club Esportiu Escolar, l’Ajuntament de Capdepera ha mantingut els mateixos criteris de valoració de les quantitats que es reben per cada un del equips que formen part de l’esport base, que les fixades per a l’any 2008. Per tant, i conscients de les necessitats de les dues associacions, sobretot en el present any 2009, el Consistori ha acordat l’abonament de la suma de 1.450 euros per cada un dels equips que formen part de l’esport base, inclosos els diversos grups de les escoletes de futbol i bàsquet, que si bé no formen part de l’esport federat, també s’han subvencionat amb el mateix import. Recordem que l’any passat, l’Ajuntament va augmentar un 12% la subvenció dels dos clubs i per al present any 2009 l’ha mantinguda en la mateixa quantitat i en cap cas s’ha reduït cap import.

Així doncs, la quantitat que rep el C.E. Escolar és de 33.850 euros (import que inclou els grups, des de l’escoleta fins als Juvenils, a més de subvencionar enguany, per primer cop, les Fèmines, i a banda de la quantitat que es rep en concepte de col·laboracions en les instal·lacions). Finalment, el Club Ath. Escolar rep la suma de 13.050 euros, pels grups de l’escoleta fins als Juniors.

Sg. M.Pilar Gasull Albons
Regidora d’Esports
Ajuntament de Capdepera