El pressupost que proposa l’equip de govern per a 2023 no soluciona cap dels problemes i mancances que pateix  el municipi

 
           

Aquest dijous, 1 de desembre, s’hauran aprovat els pressuposts de l’Ajuntament de Capdepera per a l’any 2023. Es tracta d’uns comptes continuistes, on canvien molt poques coses respecte d’anys anteriors i on no hi ha cap voluntat de posar fil a l’agulla als problemes i mancances que Més per Capdepera ha posat damunt la taula durant aquesta legislatura.           

Des de la nostra formació s’han fet multitud de propostes, com ara una major quantitat per fer front a un pla urgent d’asfaltat, de millora de voravies i d’enllumenat a diversos nuclis del municipi; un pla per a la introducció de més arbrat i vegetació en els nuclis urbans; actuacions a la xarxa de pluvials de Cala Rajada; inversions a sa Font de sa Cala i a Canyamel per a completar tot allò que finalment no es farà amb els diners de la Conselleria de Turisme; la reforma de la plaça des Sitjar; un fons d’ajuda al comerç de proximitat i al producte local i quilòmetre 0; la realització dels catàlegs de Patrimoni i de camins públics; la millora dels parcs infantils i la instal·lació d’espais amb ombra; elements per a millorar l’accessibilitat a les platges o l’estudi d’una possible implantació de transport interurbà, entre altres propostes.

Lògicament, des de Més per Capdepera érem conscients que no totes les propostes podien ser acceptades, o bé per manca de recursos propis o perquè necessiten ser executades en diversos exercicis, o bé perquè necessiten ser cofinançades per les administracions supramunicipals. Però el cert és que cap dels suggeriments realitzats ha estat introduït en el pressupost, al·legant des de l’equip de govern que no hi ha marge per fer variacions i que, en tot cas, amb el romanent que finalment pugui quedar del pressupost de 2022 es miraria d’acordar alguna d’aquestes inversions al llarg de 2023. Cal recordar, això no obstant, que el 2023 és any d’eleccions i moltes decisions ja es deixen per a l’equip de govern entrant.

Amb aquesta situació, Més per Capdepera no pot donar suport a aquests comptes i per tant s'ha abstingut, no tan sols pel fet que no s’hagin acceptat les nostres propostes, sinó també perquè no suposen cap canvi ni millora en els eixos que per a nosaltres són cabdals: millora de l’oferta turística i diversificació econòmica, manteniment i millora dels espais i infraestructures públiques, petit comerç i producte local i sostenibilitat.


Més per Capdepera