Entenem perfectament que no hi pot haver un aparcament sense llicència en un espai natural protegit, però és necessari treballar per cercar alternatives”.

 

 Des de Més per Capdepera valoram molt positivament la sortida a exposició pública de l'ampliació del Parc Natural de Llevant que ha dut a terme la Conselleria de Medi Ambient. És un orgull per a la nostra agrupació que recuperi els espais naturals més emblemàtics i valuosos del nostre municipi des d'una vessant mediambiental i paisatgística. Confiam que l'aprovació pugui ser definitiva dins aquesta legislatura.

Un dels elements dels quals més se n’ha parlat en els darrers anys és l'aparcament de cala Agulla. Amb la proposta d'ampliació del parc s’atorga un termini de dos anys per al seu tancament i restitució natural. Entenem perfectament que no hi pot haver una activitat de pàrquing sense llicència dins una àrea natural protegida i que tampoc es pot legalitzar, ja que, a més de quedar dins els límits del Parc Natural, a dia d'avui ja es troba dins ANEI i dins la xarxa europea Natura 2000. 

Sabíem que algun dia el tancament del pàrquing s'hauria de dur a terme, tant si s'hagués ampliat el parc com si no. Però també som conscients que és necessari preparar una alternativa. Milers de persones visiten cala Agulla a l'estiu, tant residents en el propi municipi com gent que ve des molts altres punts de Mallorca. L'absència de places d'aparcament a la zona urbana de Cala Rajada, especialment a l'època estival, fa del tot inviable que tots els conductors que empren l'aparcament de cala Agulla quedin sense lloc on estacionar, d'un dia per l'altre.


Per aquest motiu recolzam que des de l'Ajuntament de Capdepera, en col·laboració amb el Govern de les Illes Balears i el Consell de Mallorca, se cerqui una finca o espai, relativament pròxima a la platja però fora dels límits del parc i de la Xarxa Natura 2000, que pugui fer la funció d'aparcament un cop s'hagi tancat l'actual.

No obstant això, també instam l'Ajuntament i les institucions supramunicipals a treballar per a la instauració d'un transport públic eficient, com ara autobusos llançadora des de distints llocs del municipi, que traslladin els visitants des de zones urbanes on puguin deixar el vehicle. Tot plegat ha de venir acompanyat, necessàriament, d'una millora del transport públic que connecta el nostre municipi amb la resta de l'illa, escàs i deficient a dia d'avui.

 

 Més per Capdepera