Ho organitza l'associació Art de la Pauma i el Parc de Llevant a Artà i Capdepera