Informació Direcció General d'Energia i Canvi Climàtic:

 

S'ha obert l'avís per superació del valor límit diari per a la protecció de la salut de PM10, establert en 50 ug/m3, previst pels dies 15 i 16 de març.

Aquesta superació és deguda a l'episodi natural d'intrusió de pols sahariana que està afectant a la península i a totes les illes. Aquests valors es podrien mantenir fins el dia 17.

Aquesta superació del valor de 50 ug/m3, segons el nou pla marc d'acció a curt termini en cas d'episodis de contaminació de l'aire del Ministeri, equival a la superació del llindar d'informació que implica informar a:

- Població en general: Considera reduir les activitats prolongades i enèrgiques a l'aire lliure, especialment si experimentes tos, falta d'aire o irritació de gola.

- Grups de risc i persones sensibles: Considera reduir les activitats a l'aire lliure, i realitzar-les a l'interior o posposar-les per a quan la qualitat de l'aire sigui bona o raonablement bona. Segueix el pla de tractament mèdic meticulosament.

Tota aquesta informació es troba a: https://www.caib.es/sites/atmosfera/ca/l/novetats/

Es denominen episodis africans o intrusions saharianes (o calimes) a les masses d’aire que arriben al nostre espai geogràfic i que procedeixen d’Àfrica.

Aquesta pols sahariana està composta per partícules en la seva majoria d’origen mineral com la calcita, l’òxid fèrric, quars i minerals d’argila. També es portadora d'espores, bacteris i pol·len que estan incloses en la massa de pols.

Les tempestes d’arena al Sàhara provoquen que s’elevin a l’atmosfera grans quantitats de pols i arena que, suspesos, assoleixen viatjar a grans distàncies molt més enllà del desert, i aconsegueixen arribar a Europa o Amèrica.