“A Més per Capdepera estam satisfets amb l'aprovació de les ajudes municipals a famílies i a empreses, tot i que no estam d’acord en que es puguin donar tants de diners a les empreses més grosses.
 

           

En el Ple extraordinari del passat 18 de març es varen aprovar les subvencions municipals a famílies i a empreses que s'han vist afectades per la crisi de la Covid. Cal recordar que Més per Capdepera fa mesos que venia demanant ajudes directes a autònoms i a petites empreses i ara, finalment, s'han aprovat, tot i que les quantitats encara haguessin pogut ser majors amb un millor repartiment del romanent de 2020.
           
En especial estam satisfets que s'hagin introduït els criteris que sol·licitava Més per Capdepera, consistents en que rebin les ajudes aquells que realment han patit la crisi, en consonància amb els criteris que estan aprovant la resta d'administracions. D'aquesta manera, en el cas de les famílies, rebran les ajudes les persones que han vist reduïts els recursos, com ara les que estan en atur o en ERTE.

En el cas d'autònoms i empreses, s'haurà d'acreditar una reducció dels ingressos en un 30% entre 2019 i 2020, a més d'haver de complir un requisit introduït per l'equip de govern, consistent que es reduirà l'ajuda en un 50 % en el cas de no haver tengut activitat durant els mesos de juny, juliol i agost de 2020.

Més per Capdepera va votar a favor de les subvencions a les famílies però es va abstenir en el cas de les destinades a les empreses. En aquest darrer cas, pensam que la quantitat que pot arribar a percebre una empresa grossa del municipi, 130.000 €, és excessiva, una ajuda que possiblement s'unirà a la que donarà el Govern de les Illes Balears amb els 900 milions rebuts del Govern central. Ens semblen massa diners sense saber realment si l'empresa perceptora compta amb recursos i fons propis per fer front a la crisi.

A més, la diferència entre les quantitats que poden arribar a rebre autònoms i petites empreses respecte de les que poden rebre les grans empreses ens sembla excessiva i poc justificada, més quan l'esperit que sempre ha defensat Més per Capdepera és que amb els diners municipals a qui s'ha d'ajudar és sobretot als petits.

Finalment, Més per Capdepera es va abstenir en l'aprovació de la modificació de crèdit que incorpora el romanent de 2020 al pressupost de 2021, i ho férem a causa que, tot i que hi ha aspectes positius, algunes despeses ens semblen innecessàries i fora de lloc, com ara la dels quasi dos milions d'euros dedicats a comprar, esbucar i tornar construir edificis en el carrer Ciutat. Segurament amb aquesta quantitat les ajudes a famílies i a petites empreses podrien ser majors. Tampoc s'ha inclòs com a despesa a realitzar una petició que Més per Capdepera ve fent des de fa mesos, com és la dels vals de consum per gastar en el petit comerç i restauració.

 
Més per Capdepera