OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ

AULA DE CAPDEPERA

CURS 2019-2020


ACOLLIDA DE CASTELLÀ 1

Destinataris: Alumnes estrangers sense estudis formals que no entenen ni parlen castellà

Finalitat: Adquirir competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Lloc : IES Capdepera

Hores: 2 sessions setmanals

Horari: Dilluns i dijous de 16:00 a 17:50

Inici: 03/10/2019 Final: 11/06/2019

Preu: Gratuït

 

ACOLLIDA DE CASTELLÀ 2

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals molt bàsics que coneixen l’alfabet llatí i no entenen ni parlen castellà

Finalitat: Adquirir competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Lloc : IES Capdepera

Hores: 2 sessions setmanals

Horari: Dimarts i divendres de16:00 a 17:50

Inici: 01/10/2019 Final: 12/06/2020

Preu: Gratuït

 

CATALÀ. NIVELL A2

Destinataris: Persones que no parlen català i volen millorar la seva competència lingüística i/o obtenir la titulació de Català A2

Finalitat: Preparació per a les proves per obtenir el certificat de la Direcció General de Política Lingüística.

Lloc : IES Capdepera

Hores: 2,5 sessions setmanals

Horari: Dimarts i dijous 17:50 a 19:00h

Inici: 01/10/2019 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu:20 € en concepte de material

 

TERMINI DE MATRÍCULA DELS CURSOS DE L’AULA CAPDEPERA

D’acord amb les instruccions per a l’organització i el funcionament dels centres d’educació de persones adultes, la matrícula i l’admissió en un centre d’educació de persones adultes s’ha de formalitzar per ordre d’arribada.

Del 19 al 25 de setembre

Horari: 17:30 a 20:30 h

Lloc : L’aula d’adults del poliesportiu Es Figueral de Capdepera ( telf. 97156 42 89)

També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà en l’horari:

CURSOS ANUALS i 1r QUADRIMESTRE

Antics alumnes: del 5 al 10 de setembre de 2019

Nous i antics alumnes: del 11 al 24 de setembre de 2019

Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h

Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

2n QUADRIMESTRE (ESPA)

Tots els alumnes: del 10 al 14 de febrer de 2020

Horari: De dilluns a divendres de 17:30 a 20:30h

Els dimarts també d’11:30 a 13:30h

Documentació a aportar: Fotocòpia DNI, passaport o targeta de resident, 1 foto carnet

* Els antics alumnes no importa portin foto de carnet ni DNI, passaport o targeta de resident

També es pot formalitzar la matrícula al CEPA Artà, consultar termini al final del document

Informació: CEPA ARTÀ, C/ Pere Amorós n.4 , Artà ( IES Llorenç Garcías i Font)

Tel. 971 82 93 00 www.cepaarta.cat

 

OFERTA FORMATIVA DEL CEPA ARTÀ CURS 2019-2020

ESPA (Educació Secundària per Persones Adultes)

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral o esportistes d’alt rendiment.

Finalitat: Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Horari: De dilluns a dijous de 17:00 a 21.00h i divendres de 16:30 a 20:30h

Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:

Inici: 01/10/2019 Final: 07/02/2020

Segon quadrimestre:

Inici: 17/02/2020 Final: 19/06/2020

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material

 

3r i 4t d’ESPA matinal (Educació Secundària per Persones Adultes) a l’aula de Son Servera

Destinataris: persones majors de 18 anys o a persones que compleixin aquesta edat dins l’any natural en què es matriculen, o majors de 16 anys amb un contracte laboral o esportistes d’alt rendiment.

Finalitat: Obtenir del títol de graduat en educació secundària obligatòria

Lloc: Escoles Velles, Son Servera

Horari: De dilluns, dimarts, dijous i divendres de 9:00 a 14:00

Hores: 20 hores setmanals. Els cursos són quadrimestrals.

Primer quadrimestre:

Inici: 01/10/2019 Final: 07/02/2020

Segon quadrimestre:

Inici: 17/02/2020 Final: 19/06/2020

Preu: 15€ (1, 2 ò 3 matèries), 30 € (4, 5 ò 6 matèries) en concepte de material

 

PREPARACIÓ PER A LES PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT PER A MAJORS DE 25 ANYS (AUIB).

Destinataris: Persones majors de 25 anys o que els compleixen l’any en què es fa la prova

Finalitat: Preparació per a les proves d’accés a la UIB.

Hores: màxim 13h setmanals.

Horari: De dilluns a dijous dins la franja de 17.00 a 21.00h

Inici: 01/10/2019 fins a la data de la realització de la prova

Preu: 10€ per mòdul en concepte de material

 

 

CATALÀ. NIVELL B2

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català B2

Finalitat: Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Hores: 2,5 sessions setmanals

Horari: Dilluns de 18:00 a 19:00h i dimecres de 18:00 a 19:20h

Inici: 02/10/2019 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu: 20€ en concepte de material

 

 

CATALÀ. NIVELL C1

Destinataris: Persones que parlen català i volen obtenir la titulació de Català C1

Finalitat: Preparació per a les proves per obtenir el certificat de català de la Direcció General de Política Lingüística.

Hores: 2,5 sessions setmanals

Horari: Dimecres de 19:30 a 20:50h i dijous de 19:00 a 20:00h

Inici: 02/10/2019 Final: fins a la data de la realització de la prova

Preu: 20€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 1 (ELE 1)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals que no entenen ni parlen castellà

Finalitat: Adquirir competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrit

Horari: Dimecres de 16:00 a 17:00h i divendres de 16:30 a 18:30

Hores: 3 hores setmanals

Inici: 2/10/2019 Final: 15/05/2020

Preu: 20€ en concepte de material

 

CASTELLÀ PER ESTRANGERS 2 (ELE 2)

Destinataris: Alumnes estrangers amb estudis formals i amb coneixements bàsics de castellà.

Finalitat: Adquirir competència comunicativa bàsica en castellà tant oral com escrita. El nivell s’ajustarà a la demanda majoritària del grup.

Horari: Dimecres de 17:00 a 18:40h i dijous de 16:30 a 17:50h

Hores: 3 hores setmanals

Inici: 2/10/2019 Final: 14/05/2020

Preu: 20€ en concepte de material

 

 

ANGLÈS 1 (A1-A2)

Destinataris: persones amb coneixements molt bàsics que vulguin millorar la competència en aquesta llengua. El curs correspon a un nivell A1-A2 del MECR

Finalitat: millorar la competència comunicativa en anglès.

Horari: Dimarts i dijous de 16:30 a 18:00h

Hores: 3 hores setmanals + 1 hora d’expressió oral amb auxiliar de conversa nadiu

Inici: 01/10/2019 Final: 14/05/2020

Preu: 20€ en concepte de material

 

ANGLÈS 2 (A2-B1, programa EOI-CEPA)

Destinataris: persones amb coneixements elementals d’anglès que vulguin millorar la competència en aquesta llengua i obtenir un títol oficial A2. El curs correspon a un nivell A2-B1del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès i preparar els exàmens del nivell A2 que es faran al CEPA Artà a finals de maig per obtenir el títol oficial de l’Escola Oficial d’Idiomes.

Horari: Dimarts i dijous de 18:00-18:55h i dimecres de 17:00-18:50h

Hores: 4 sessions setmanals + 1 hora d’expressió oral amb auxiliar de conversa nadiu

Inici: 01/10/2019 Final: fins a la data de la realització de la prova oficial

Preu: 20€ en concepte de material

 

ANGLÈS 3

Destinataris: persones amb coneixements pre-intermig d’anglès que acreditin tenir els coneixements necessaris per a cursar aquest nivell. El curs correspon a un nivell B1 del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en anglès

Horari: Dimarts i dimecres de 19:00 a 20:30h

Hores: 3 hores setmanals + 1 hora d’expressió oral amb auxiliar de conversa nadiu

Inici: 01/10/2019 Final: 13/05/2020

Preu: 20€ en concepte de material

 

ALEMANY 1

Destinataris: persones sense coneixements d’alemany. El curs correspon a un nivell A1 del MECR

Finalitat: adquirir coneixements bàsics de la llengua tant a nivell oral com escrit

Horari: Dimarts de 17:00 a 18:30h i divendres de 17:30 a 19:00h

Hores: 3 hores setmanals

Inici: 01/10/2019 Final: 15/05/2020

Preu: 20€ en concepte de material

 

ALEMANY 2

Destinataris: persones amb coneixements bàsics d’alemany. El curs correspon a un nivell A1+ del MECR

Finalitat: Millorar la competència comunicativa en alemany i/o preparació per a les proves lliures de l’EOI

Horari: Dimarts i dimecres de 18:30 a 20:00h

Hores: 3 hores setmanals

Inici 01/10/2019 Final: 13/05/2020

Preu: 20€ en concepte de material