Díptic de seguretat viària dels ciclistesDavant la recent proliferació a les carreteres de Mallorca d’accidents de trànsit on s’hi han vist implicats ciclistes, s’ha creat una comissió per a la seguretat vial dels ciclistes, on hi està representada la FELIB, per tal d’ajudar a reduir al màxim les indecències que provoquen aquest fets i que poden tenir diverses causes.

La comissió ha vist la necessitat d’impulsar campanyes de sensibilització tant a ciclistes com a conductors perquè es coneguin millor els perills i les més bàsiques normes de coexistència en carretera:

COTXES

• Heu de disminuir la velocitat quan us apropeu als ciclistes.

•Els ciclistes per carretera poden circular (en grup) en fila de dos.

• A les rotondes i a les cruïlles heu de considerar el grup de ciclistes com un paquet, com un vehicle únic.

• Avançau quan el trànsit ho permeti, deixant una distància de separació d’1,5 m.

• Les bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor quan: els ciclistes circulen en grup, el primer ha iniciat ja la cruïlla o ha entrat en una rotonda.

• El ciclista té dret a circular per la carretera i l’heu de respectar, ja que és el més feble i, pràcticament, no porta proteccions.

CICLISTES

• Heu d’anar documentats sempre amb el DNI o amb el passaport.

• No heu d’utilitzar auriculars per escoltar ’iPod o la ràdio, ni usar el telèfon mòbil..

•Us heu de fer veure en situacions de visibilitat escassa.

• El grup de ciclistes pot anar acompanyat per un vehicle, senyalitzat degudament (senyal V-22), que circuli vorejant la dreta.

•Heu de circular amb responsabilitat, heu de respectar els altres usuaris de la carretera i heu de conduir sense haver consumit alcohol ni drogues.
• Per carretera, tots heu de portar casc; per ciutat, és obligatori per als menors de 16 anys.

• Mai no heu de circular amuntegats, sempre en fila de 2, com a màxim, i per carreteres sense voral, heu d’intentar anar en fila d’1.

• Per carretera, heu de circular pel voral i, si no podeu, procurau aferrar-vos ben a la dreta. No podeu circular per autovies o autopistes. 

• Per ciutat, heu d’utilitzar els carrils bici i els ciclocarrers i, si no n’hi ha, heu de circular pel carril de la dreta de la calçada, però mai per les voreres.