Pareix que alguns atribueixen al PSM una espècie de poder sobrenatural que li permet salvar tots i cada un dels racons de Mallorca de ser urbanitzats, com si amb un 12-15% dels vots es poguessin fer miracles”.
        

         

         Darrerament han aparegut informacions en el sentit que el PSM de Capdepera recolza la construcció de l'Hotel Hyatt de Canyamel, així com alguna opinió periodística criticant aquesta suposada posició. És evident que el PSM-Entesa no dóna suport a aquesta urbanització i per això és necessari explicar la qüestió punt per punt:

         1.- Quan ha format part del Consell de Mallorca i del Govern de les Illes Balears, el PSM ha intentat de totes les maneres possibles, des de mitjan dècada dels 90 fins fa poc, protegir el sector 7 de Canyamel, desclassificant-lo com a zona urbana. No m’extendré massa en el tema ja que el company Antoni Alorda explica molt bé aquesta lluita en el seu blog (tonialorda.balearweb.net).

En resum, direm que, quan el PSM ha governat, sempre ho ha fet en coalició amb altres partits, els quals han posat límits, sovint insalvables, a les nostres intencions proteccionistes. Un d’aquests casos és el del sector 7 de Canyamel. El cert, però, és que la tasca duta a terme i la pressió exercida pel PSM, quan ha format part del govern a Mallorca i a les Illes, ha aconseguit la protecció de milers d’hectàrees de territori balear, salvant-les de ser urbanitzades. Enumerar tots aquests indrets ens duria molt de temps, però a mode d’exemple podem citar la desclassificació d’alguns espais del nostre municipi com ara el Sector 2 de Cala Gat i el Sector 6 d’es Carregador.

En definitiva, crec que a ningú se li escapa que, si no hagués existit el PSM, Mallorca estaria molt més urbanitzada del que ho està. Sembla, però, que alguns atribueixen al PSM una espècie de poder sobrenatural que li permeten salvar tots i cada un dels racons de Mallorca de ser urbanitzats, com si amb un 12-15% dels vots es poguessin fer miracles.

2.- El PSM-Entesa a Capdepera mai ha votat a favor de la urbanització del Sector 7 de Canyamel ni mai s’hi ha pronunciat a favor. Més aviat tot el contrari. Al llarg d’aquests darrers anys hem deixat clara la nostra postura en diversos comunicats, manifestant que aquest no és el nostre model i que no volem més construcció, sinó rehabilitació i millora de l’oferta turística ja existent.

Valoram positivament que s’inverteixi a millorar la qualitat de l’oferta, però no recolzam, en cap cas, que aquestes inversions vagin acompanyades de noves edificacions al costat d’àrees naturals com la del Cap Vermell.

3.- La llicència per urbanitzar i per construir el complex hoteler la va atorgar la Junta de Govern de l’Ajuntament de Capdepera (PSOE-UCAP), mesos enrere. Cal recordar que el PSM es troba a l’oposició i que les llicències urbanístiques no passen per Ple.

4.- El sector 7 de Canyamel és una zona urbana. Les NNSS de Capdepera de 1986 ja contemplaven aquesta espai per fer-hi hotels i equipaments turístics. De llavors ençà cap norma superior ha variat aquesta qualificació, ni Plans d’Ordenació Turística, ni Plans Territorials, ni res.

És per tant una zona urbana rebuda per l’Ajuntament l’any 2005, quan governava el PP a Capdepera. Hi ha carrers, fanals i la resta de serveis instal·lats.  

5.- Tot i l’esmentada situació urbanística, des del PSM-Entesa de Capdepera hem fet tot el que ha estat en les nostres mans per minvar l’impacte de la construcció.

La llicència per construir aquest hotel està demanada des de l’any 2006. A l’any 2007, PSM i EU de Capdepera varen interposar una denúncia perquè s’havia començat a excavar sense tenir la llicència atorgada i perquè pensàvem que s’estava envaint un ANEI annex.

Si la tramitació de la llicència va estar aturada tants d’anys va ser precisament perquè el PSM denuncià que s’estaven envaint uns 20.000 m2 d’ANEI (l’àrea natural protegida del Cap Vermell).

6.- Aquesta pressió exercida pel PSM, en col·laboració amb EU-Verds, va obligar a la redacció de diversos informes jurídics per part de la UIB i del Consell Consultiu de les Illes Balears.

Aquests informes, tant de la UIB com del Consell Consultiu, diuen que no s’envaeix cap ANEI i que es tracta d’un error en els plànols de la Llei d’Espais Naturals. Manifesten que tot és correcte i que la urbanització prevista s’ajusta a la legalitat.

7.- Aquesta situació, és a dir, zona urbana, rebuda des de l’any 2005 i ajustada a la legalitat, només deixa dues opcions: o deixar-ho fer o expropiar-ho/desclassificar-ho. Aquesta segona opció podria suposar, en aquestes alçades, una important indemnització a la propietat.

8.- Ateses les circumstàncies, i en no tenir el PSM responsabilitats de govern ni a Capdepera ni a Palma, el que farem és l’única cosa que ens és permès der fer: estar molt vigilants i exigents per tal que el promotor compleixi amb totes les promeses realitzades en el sentit que tots els llocs de feina, tant en la construcció com en l’explotació del complex, siguin per a gent de Capdepera. No volem que es jugui amb la il·lusió de les persones en temps de tanta necessitat.

 

                                               Pere Fuster Nadal

                                    Portaveu PSM-Entesa Capdepera