Sempre he tingut el dubte. Realment tots els fils de les línies telefòniques o  d’electricitat fan realment la seva funció. Totes les línies que travessen les nostres façanes o pengen del pals es troben en servei? Sempre he tingut la sospita que no. Que se van afegint una a l’altra fins crear aquests caramulls caòtics característics.

I ho penso perquè de vegades cauen o es tallen i allà queden penjats dies, setmanes, mesos...

Si és així per què no s’obliga a llevar els que no serveixen? I no vull entrar en la llei que prioritza els interessos de les grans companyies permetent que facin ús i abús de les façanes, tant en cases antigues, edificis singulars o noves construccions.  Vianant