Carrer de sa Gatova, el millor mostruari de manteniment de l'enllumenat públic.