Després de tres anys d'estar tancades les escales del carrer per unes hipotètiques obres que s'havien de realitzar (ho hem denuciat a aquesta revista un parell de vegades) i no s'han fetes, divendres passat es varen llevar les valles  i ja estan obertes als vianants.Val dir però, que estan bastant degradades degut a la manca de manteniment per haver estat tancades.Hem de dir que s'obri el pas és una bona nova i com era d'esperar està sent utilitzada per tothom.