.
fotos GOB

Consider que fa una exposició molt clara i acurada de la situació administrativa però s’oblida d'un factor subjectiu, tot i que esencial, en aquest tema:

La seqüència temporal dels fets. Aquí la té:

 • 19-20 gener - Temporal Glòria
 • 23 gener      - Visita del President Sánchez i de la Presidenta Armengol
 • 27 de febrer - Reunió amb Delegació de Govern a sa Màniga
 • 7 de març    - Manifestació al Passeig de Cala Gat
 • 10 de març  - Reunió a Madrid amb el secretari d'Estat de Medi Ambient i la directora general de Costes.
 • 11 març       - Inici de les obres
 • 14 de març  - Estat d’alarma → COVID 19
 • 3 de juny     - Denúncia del GOB
 • 23 de juny   - Costes atura les obres
 • 25 de juny   - Costes obri expedient a l’Ajuntament
 • 16 de juliol  - Sanció de Costes: Qualifica les obres d’infracció GREU i proposa una sanció econòmica de 400.000 euros (que pot quedar reduïda a 120.000 euros)
 • 24 juliol       - Recurs de l’Ajuntament
 • 26 d’agost   - Reducció de la sanció: Costes accepta l’al·legació municipal del cost de les obres entre les fites 565-580 i rebaixa la sanció a 36.609,50€.
 • novembre    - Recurs Ajuntament a la sala contencios-administratiu del Tribunal Superior de les Illes Balears
 • 15 desembre - Convocatòria de Bases de subvencions BOE 326
 • 30 de juliol de 2021 Resolució BOE 181

(tot documentat segons les notícies de Cap Vermell)

Vostè o algú pot creure que Demarcació de Costes atorgarà la titularitat del passeig a un Ajuntament que te obert un expedient de sanció i un contención al TSJIB per aquest mateix espai?

Evidentment, no. Primer es resoldrà l’expedient i llavors ja es tramitarà la sol·licitud de cessió. Però difícilment es tramitarà la cessió administrativa del Passeig mentre hi hagi un expedient sancionador en marxa.

Lògic, no?

Ah! i podeu dir: I a Manacor, que no té cap expedient obert? Idò en aquest cas, com en tants d'altres, paguen justs per pecadors...i queda perjudicat per la mala gestió de Capdepera.

Bàsicament es tracta de no mesclar ous amb caragols, complir la llei i tenir una mica de mà esquerra. Cosa que els polítics d'aquest equip de govern municipal, amb el batle al cap, fan sovint.

Atentament 


JPG