" ...vull reiterar que el vituperi, com els comunistes el qualifiquen, no és tal, sinó una descripció de la realitat de l'esquerra actual al nostre municipi, ..."L'escrit remès a la vostra publicació per part de l'agrupació local d'Esquerra Unida està mancat totalment de sentit en fer referència a un escrit que vaig publicar fa dues setmanes en una altra revista local. Sense la pertinent lectura d'aquest article, el lector de Cap Vermell es veurà una mica perdut i no li trobarà molt sentit, cosa habitual en els escrits provinents de l'esquerra política.
 
Això no obstant, intentaré fer algun aclariment, ja que l'esmentat comunicat fa referència a la meva persona, si bé, deliberadament, defugen esmentar el meu nom. Els meus atacs no són en cap moment "ad hominem", sinó una simple divagació sobre l'esquerra al nostre municipi. No faig servir desqualificacions cap a les persones que componen IU ni Podemos (partit al qual anomèn Pablemos, per una raó molt òbvia); el meu discurs se centra en la política que duen a terme.
 
L'ús de la paraula feixista com a insult el consider absurd, quan tots sabem que darrere dels règims comunistes s'han comès els més grans genocidis que hagi conegut l'home, i sota les sigles comunistes encara hi ha països que exhibeixen una falta de democràcia absoluta. Em faria vergonya que em qualificassin de comunista, alguna cosa comparable a portar una esvàstica i passejar tranquil·lament pel carrer esperant l'aplaudiment i aprovació de la gent.
 
La menció que faig sobre la gènesi de la Guerra Civil espanyola no és fruit de la meva imaginació. El temps aclareix les coses i molts historiadors afirmen que l'esquerra espanyola va ser la que va donar el recolzament definitiu als militars perquè restablissin l'ordre perdut a Espanya, tot això de forma involuntària, perquè no s'esperaven la reacció d'una part important del gloriós exèrcit espanyol, recolzat aquest per la immensa majoria del poble, que va sostenir la revolta i el règim posterior. El que ha passat a continuació és el que s'anomenen, utilitzant l'argot militar, danys col·laterals que van patir molts espanyols.
 
El fet que la coordinadora d'Esquerra Unida gabellina es trobi a Alemanya i no a Capdepera em va cridar l'atenció, però no va ser un atac a la seva persona, que no tinc el gust de conèixer. En tot cas, amb un líder a dos mil quilòmetres, malament comencem la campanya. En tot cas, és difícil que obtinguin menys dels 152 vots del 2011, amb coordinadora o sense. N'hi ha prou que els torni a votar la família més pròxima de cada un de la llista i ja està, però lluny d'obtenir cap representació al consistori.
 
Respecte a Podemos, només puc dir que a la vista dels simpatitzants amb què compta, només podrà constituir-se a base de trànsfugues d'altres formacions, perquè en un poble som els que som.
 
I vull reiterar que el vituperi, com els comunistes el qualifiquen, no és tal, sinó una descripció de la realitat de l'esquerra actual al nostre municipi, i en absolut és un atac a les persones que bonament es presten a conformar les llistes d'aquests partits.
 
Paolo Zerbato Cano