Agenda de la Vila
Mes de setembre 2010

 Nats

Dia 3, Aitana Portillo Hinojos de David i Antònia
Dia 5, Maria Ortiz Rodríguez de Francisco Javier i Juana
Dia 5, Evoleth Maria Aguilera Ordoñez de Jorge i Rocio
Dia 9, Alonso Pinilla Albado de Francisco Javier i Estefanía
Dia 13, Júlia Baos Reyes de Marcelino i Patrícia Olinda
Dia 16, Catalina Lamata Llabata de Marcos i Joana Esther
Dia 18, Àngels Flaquer Torvisco d’Antonio i Ana Belén
Dia 21, Tomeu Massanet Ferrer de Bartomeu i Maria
Dia 21, Randir Singh López de Sara i Amiteshwar Noces

Dia 3, Antònio Miguel Macias González amb Mariana Fabiola Cuello Ayala
Dia 4, Eduardo Tejada Sancho amb Joana Maria Baizà Solivellas
Dia 10,  Gustavo Hernández González amb Rosalía Mercedes Vivas Galindo
Dia 12, Svetlin Hristov Tomov amb Daniela Hristova Ivanova
Dia 17, Amiteshawar Singh amb Sara López García Finats

Dia 2, Francisca Fortez Aguiló (1.926)
Dia 3, Catalina bauzà Llull (1.924)
Dia 7, Georges Jean Eugene Guillotte (1.927)
Dia 10, Antònia Colom Ginard (1.932)
Dia 13, Isabel Rubiales Jiménez (1.926)
Dia 16, Maria Ribas Riutort (1.917)
Dia 24, Llorenç  Tous Morey (1.927)
Dia 24, Lothar Josef Ehrlancher (1.936)
Dia 24,  Antoni Adrover Massanet (1.945)
Dia 30, Frieda Hidegard Thalheim (1.922)