Agenda de la Vila.
Agost 2022


NATS

 


Dia 10, Giuseppe Tedesco Gómez, de Rubén Gabriel i Lara

Dia 12, Marta Fuster Alarcón, de Miguel Ángel i María del Carmen

Dia 14, Laur Adrián Diaconu, de Paul i Elena Catalina

Dia 18, Lucas Flek, de Dmitrij i Kerstin

Dia 18, Noa Filigrana Amores, de Diego Armando i Tania

Dia 19, Khairo Maaruf Mohamed, de Cori i Nayat

Dia 20, Aaron Gael Vargas Chambi, d'Eliberso i Mariela

Dia 25, Mohamed Zayani, de Sami i Hassna

Dia 26, Clàudia Febrer Martínez, de Bartolomé i María Esperanza

Dia 29, Emmanuel Muñoz Kolev, de Manuel i Nina Antonova

 
NOCES

 

Dia 20, Christian Herney Falla Florez amb Jeraldyne Echeverry Rios

Dia 20, Cristóbal Becerra Vega amb Montserrat Pérez López

Dia 26, Javier Andrés Spitale amb Rosa López Mayol

 
FINATS

 


Dia 2, Burkhardt Kurt Hübner (1949)

Dia 2, Francisco Luís Domínguez Escudero (1982)

Dia 9, Bàrbara Colom Brunet (1935)

Dia 10, Jaime Tous Flaquer (1928)

Dia 11, Jesús Espallargás Espallargás (1944)

Dia 14, Sixto Vázquez Díaz (1942)

Dia 14, Francisca Nebot Mercant (1930)

Dia 18, Antònia Font Lliteras (1934)

Dia 20, Pedro Orpí Juan (1919)

Dia 20, Antonio Jaume Guasch (1930)

Dia 21, Juan María Morey Terrasa (1968)

Dia 23,  Laureano Alcón Moles (1933)

Dia 23, Juan Maria Morey  Terrassa (1968)

Dia 27, Juan Sastre Terrasa (1933)