Agenda de la Vila
Mes de maig de 2020


 

 NATS

 

 
Dia 2, Roger Moll Riera, de Bartomeu i María del Mar

Dia 13, Matías Ramírez Bolívar, de Jaime Mauricio i Ximena

Dia 15, Jan Ribas Rosselló, de Marçal i Meritxell

Dia 19, Izan Luís Devigo Sameja, de Luís i Carmen Mónica

Dia 19, Luana Pérez Ferone, de Rubén i Giuliana

Dia 21, Marc Bonnín Mesa, de Manuel i Inmaculada

Dia 24, Pol Zucca Purriños, de Martín Ignacio i Leticia

Dia 25, Khloe Raszyk Durán, de Przemyslaw Pawel i Marta

Dia 29, Mailén Carlotta Sánchez Siedlis, d'Alejandro i Sarah

 


NOCES

 

 

 

No s'han enregistrat matrimonis

 


FINATS

 

 


 

Dia 6, Isabel Sureda Terrasa (1928)

Dia 6, Maria Morató Boronat (1930)

Dia 7, Bartolomé Pellicer Flaquer (1953)

dia 14, Antonio Navarro Jiménez (1951)

Dia 28 , Leonor Sansó Vaquer "Corema" (1924)