Agenda de la Vila
Mes de juliol 2016NATS

Dia 1, Daniela Gómez García, de Carlos Javier i Laura

Dia 7, Hugo Llodrà Vilches, de Pedro Luís i Almudena

Dia 8, Finn Luca Mergener, d'Alexander i Anne

Dia 13, Samuel Cortés Amador, de Juan i Eunice

Dia 15, Osama Lakbiech Mekaoui, de Mohamed i Abida

Dia 20, Júlia Ribot Díaz, de Gabriel i Ana

Dia 25, Galin Mariyanov Georgiev, de Mariyan i Rosi

Dia 29, Miguel Alejandro Mallea Ayala de Miguel Adalid i Marina

 

 NOCES

Dia 1, Abel Clementino Sánchez Mesonero amb Malgorzata Szyszka

Dia 2, Manuel Malagón Parra amb Joana Bou Torrents

Dia 15, Alfonso Meca Picó amb María del Mar Nebot Martín

Dia 27, Manuel Muntaner Fernández amb María Isabel Vázquez Trobat

Dia 30, Javier García Sánchez amb María Martí Orpí

  

FINATS

 
Dia 2, Sebastià Mascaró Ginard (1931)

Dia 2, Bàrbara Bauzà Massanet (1934)

Dia 7,  Wilfried Eckhard Hermann Rusteberg (1954)

Dia 8, Eduarda Rico Escanellas (1919)

Dia 12, Manuela Rigo Melis ( 1920)

Dia 13, Ana María Martínez Duarte (1941)

Dia 14, Josefina Aguiló Forteza (1922)

Dia 29, Ursula Brigitte Thomschke Poser (1946) 

Dia 29, Francisco Álvarez Escudero (1974)