Agenda de la Vila

Mes d’agost 2015  Nats

Dia 4, Triana Martínez Avellaneda de José Carlos i  Maria José

Dia 18, Maria Bang Abaga Díaz, de Pedro Makina i Laura

Dia 20, Ana Maria Rodríguez Amaya de José Manuel i Maria del Mar

Dia 21, Neus Piris Morey de Marc i Leonor

Dia 22, Carla Linares Bautista de Luís i Adela Maria

Dia 22, Adrian de Benedetti Rodrigo de Pablo Gabriel i  Carolina

Dia 29, Sofía Victoria Picó Horbatyuk, de José Ramón i Viktoriya

 

 Noces

Dia 26, José Linde Fernández amb Maija Usolceva

Dia 27, Luís Nathaniel Cumberlege Kerby amb Jennifer Ann Saunders

 

  Finats

Dia 2, Miguel Gomis Sansó (1934)

Dia 12, Maria Garau Flaquer (1945)

Dia 20, Maria del Mar Amaya Rodríguez (1980)

Dia 28, Maurice Arthur Chaindy (1932)

Dia 31, Gonzalo Barrantes González (1948)