Agenda de la Vila
Mes de juny 2015 NATS

Dia 1, Andreu Schärer Arnaud, de Antonio Hermann i Lisangeles

Dia 3, Índia Amir Moure, de Camilo i Amalia Lorena

Dia 10, María Prados Carrillo, de Agustín i María Teresa

Dia 14, Toni Ribot Pellicer, de Antonio i Beatriz

Dia 22, Nuria Berengena Bernat, de Pedro José i María Magdalena


 NOCES

Dia 5, Miguel Ángel Barbas Rodríguez amb Manuela Piña Martín

Dia 6, Melina Sagrera Gazeley amb Montserrat Cruz Servera

Dia 19, Pedro Hinojal González amb Rubia Toro González

  
 FINATS


Dia 4, Lesvia Justa Brito Comendador (1936)

Dia 4, Heinrich Sonntag (1937)

Dia 6, Hans Dieter Ahrendt (1946)

Dia 12, Juan Antonio Asensio González  (1967)

Dia 12, Nadja Miriam Noch Sureda (1980)

Dia 15, Catalina Calafat Riera (1929)

Dia 20, Jaime Santandreu Servera (1930)

Dia 22, Margarita Llinàs Timoner (1930)