Així podríem reconvertir la coneguda dita, i pecaríem d'exagerats, però el cert és que coses que semblaven eternes, que se garantien per molts d'anys, acaben fent-se malbé per l'efecte de la proximitat de la mar.

 Aquest piló de formigó de la xarxa elèctrica, a Sa Pedruscada, ha suportat molt malament el pas del temps i malgrat no sigui un perill immediat, demana a crits ser substituït.
 

 
 Sant Joan de Ciutadella, 1968 Catalina Sirer Vives(fotografia Toti Fuster)

 Escolar-Artà, un clàssic.
 


 


 A Ciutadella, per Sant Joan

 Un que emigrà...
Molts d´anys han passat...
 
Es Padri Caracu, Toni Calafat Genovard
 Fotografia de l'arxiu "Jusan"