Si no hi ha una intervenció urgent, la torre podria convertir-se en un caramull de pedres
   La torre de la talaia de Son Jaumell pateix una inexorable degradació que la podria convertir en un caramull de pedres. Si no es prendren mesures  urgents, la situació d'aquest valuós element patrimonial pdria ser gairebé irreversible.

   Independent de la titularitat del monument, i la seva catalogació, caldria que la propietat i les administracions implicades no permetessin que l'abandó acabi amb un element patrimonial convertit en enderrocs.Aquestes imatges estan preses en desembre de 2011 i parlen per elles mateixes.