Aquesta fotografia la hem trobada al llibre de viatges “A Cottage in Majorca” de l’anglesa Lady Sheppard, pseudònim de Margaret Kinloch Forbes (c.1880 – 1963) publicat l’any 1936 a Londres. El fotograf és J. Külzer del qual no en sabem noves.

   Toca al lector endevinar el lloc a on col•locà la càmera fotogràfica l’artista.