Les obres de la "sala multiusos" de Cala Rajada duen  un bon ritme. De fet l'estructura creix dia a dia.

 

  Us oferim unes imatges de les obres preses aquests dies de principis de març de 2009

Image

Image

Image

Image