Image

   Els responsables de la posada en marxa del nou sistema de recollida de fems porta a porta eren  conscients que, tot d'una, costaria d'implantar. Evidentment, sense col·laboració ciutadana és molt difícil que cap sistema funcioni. Ara bé, vistes aquestes imatges, un arriba a pensar que n'hi ha que no tenen remei. Com entendre que tants veïnats deixin els seus fems enmig del carrer? Manca d'informació, incivisme...? 

Image

  
Convendria que tornassin a fer net el punt d'aportació (fa quatre dies que el feren ben net), ja que els fems ja puden.