Fa uns quants anys (de fet va ser l'any 2008) es va inaugurar la remodelació del passeig de les Atzavares. Una de les actuacions que reclamaven els veïns era el soterrament del cablejat elèctric i de telefonia. Dissortadament  el passeig se remodelà però el cablejat queda enlairat... amb GESA havien topat!  Una llàstima ja que hauria suposat una gran millora paisatgística.

Sigui com sigui els pals segueixen amb els fils elèctrics que pengen, ja que s'han destensat i es mesclen entre les  branques de pinotells i tamarells. No sabem fins a quin punt és un perill o no, però resulta lamentable la manca de manteniment de la xarxa. Resulta curiós que, de cada vegada afegeixen línies de telefonia o elèctrics (sense retirar les inútils o inutilitzades) arribant a crear un embolic de cablejat. En algunes façanes ( per no dir totes) resulta una imatge lamentable i tercermundista.  I el més lamentable és que en les zones "embellides" estan preparades les infraestructures per soterrar els cables, i a les Atzavares també.A les imatges podem veure com el cablejat resta despenjat damunt els arbres.