Antoni Flaquer “Coix”


Francisca Terrassa, una al·lota molt avançada al seu temps, molt desenvolupada de cos i de cap.
   


Ho conta Antoni J. Massanet al seu llibre Vida i Costums de Capdepera.
Aquesta al·lota, als 13 anys la casaren amb el metge de Capdepera Miquel Roig i Porcel.

El vespre de noces, agafà diligència cap a Palma. De Palma a Barcelona.
A Barcelona va fer carrera i s’ajuntà amb viudos i un militar.
Amb el temps, volgué posar un quarto de bany al seu pis i li enviaren en Francisco Castellet i Molins per muntar-li les canonades i els grifons.
Ells dos s’agradaren i s’ajuntaren, i decidiren venir a viure a Mallorca.
Els pares d'ella, a Capdepera, eren propietaris de tres cases al carrer Lluna i al carrer Ciutat. Na Francisca comprà tres cases dels voltants i va construir l’únic casal distingit del poble. 

Don Francisco Castellet quedà a Palma. Va muntar una cadena de ferreteries o drogueries als principals pobles de Mallorca.
A Palma construí un gran magatzem a la plaça del Banc de s’Oli per assortir Palma i les seves drogueries.
La propaganda dels establiments posava «Drogueries del segle XX». El negoci va anar vent en popa.
La parella s’ajuntava quan podia.
Fins a la mort del metge Miquel Roig, l’any 1900, no es pogueren casar.
Amb els diners de negoci de las ferreteries decidiren construir l’emblemàtic Hotel Castellet, amb una arquitectura senyorial, amb un passeig de palmeres a l’interior, que donà importància a Cala Rajada.
Els hereus del senyor Castellet foren las seva germana Adela Castellet i el seu fill.