Normalment les fotografies d'aquesta secció es comenten soles. També és el cas d'aquestes fotografies enviades per un lector a la cantonada Elionor Servera - carrer de l'Agulla. Un lloc per on s'hi passa tant si vols com sinó. Es va fer el forat, s'arreglà l'avaria i la feina quedà fora acabar. Ben segur que no serà per falta de rajoles.