Antoni Flaquer “Coix”

 


 

Cala Rajada 1900-1910

La fotografia és molt explicativa del que era Cala Rajada el 1900-1910.

Quant als personatges que hi surten, el de l’esquerra és don Francisco Castellet, primer propietari de la casa de la palmera i propietari de l’hotel Castellet, primer hotel construït a vorera de mar de Mallorca.

El personatge de la dreta és el metge don Pere Sard Lliteras, que el podem veure amb el maletí de metge en la mà. Es casà amb dona Catalina Sureda Lliteras, dels Tafones de Capdepera.

La família Sureda-Tafona construí la primera casa de estiueig de Cala Rajada.

El capellà Josep Sureda, de la família Tafona, fent seves les despeses, va fer construir darrera Cas Bombu la primera església, dedicada a San Roc i beneïda el juliol de 1891.