Centenari de la parròquia de Sant Bartomeu
1949


Aquesta preciosa imatge que us oferim correspon a la celebració del Centenari de la parròquia de Sant Bartomeu, feta a l'any 1949. Pensam que la fotografia es va fer a la plaça de l'Orient i posen un bon grapat de nins la majoria vestits de pagès amb algunes mares i Sor Joana, una monja franciscana.Aquests són els nins.
Primera filera d'esquerra a dreta:
Joan Flaquer “Recreo”
Joan Sancho “Caraco”
Tomeu Garau “Bolló”
Jaume Blanes “Mosca”
Climent Garau  “Murta”
Mateu Garau  “Parreta”
Pep Gelabert  “Jaumí”
Antoni Fuster “Ranxer”
Pedro Bonnin “Sarol”
Antoni Vaquer  “S’Heretat”
Pep Rigo “Madrilenyo”
Pep Gómez-Quintero “de Ca’n Esteva”
Bartomeu Melis “Mengol”

Segona filera de nins:
Miquel Ferrer “Gallo”
Sebastiá Caimari  “Balaguer”
Joan Calafat  “Caraco”
Andreu Gayà  “Son Favà”
Antoni Blanes “Matalasser”
Miquel Bordoy “Manacorí”
Antoni Garau  “Caragol”
Miquel Terrasa “Mossón”
Pedro Alzina “Blai”
Sebastiá Sureda “Crúa”
Llorens Ladaria

Les persones majors són:
Margalida Ferrer “Barquera”
Bárbara Ferrer  “Galla”
Francisca Fernández “Murta”
Francisca Dalmau “Son Favá”
Angela Terrasa “Meca”
Antonia Melis “Mateveta”
Sor Joana, monja franciscana
Margalida Servera “ Recreo”
Angela Calafat “Caraca”
Francisca Pascual “ Irserma”