Noces de Bàrbara Sirer i Colau Trobat

L’imatge que compartim en aquesta secció ( ja sabeu que es troba oberta a les vostres  col·laboracions)  és fàcil de datar. Concretament va ser dia 22 d’octubre de 1956, quan na Bàrbara Sirer i Colau Trobat se casaren.

A la fotografia podem veure els nuvis amb la “pandilla”, amb la qual sortien sovint plegats. La núvia ens  comentà que recorda ben bé, que en temps de  caragols feien caragolades a ca els seus pares i  es reunien tots plegats.Hi trobam (d’esquerra a dreta) a  n'Antoni Flaquer “del Recreo”, el que era secretari de Vilafranca, na Catalina  Servera “Palla” (dona de Seba
stià “Mengol”), Lluïsa (dona de Joan “Ros”), el senyor Pieres (apotecari de Palma), la núvia Barbara Sirer “Rinyona”, Jaume Ferriol “Es Menescal”, al senyora de Pieres, Colau Trobat (el nuviï), Lola Escanelles (dona del manescal i  la dona de secretari de Vilafranca.

A baix podem veure en Sebastià Melis “Mengol” i Joan Flaquer “Ros”.
 

Si clicau l’imatge la podeu veure ampliada.