La massificació, en matèria de circulació i aparcament, en ple estiu, esdevé un problema gravíssim a Cala Rajada...

Hi ha zones i hores en què circular i/o aparcar és un suplici. Certament, els que el patim, perquè circulam i intentam aparcar, no feim més que contribuir a agreujar el problema, però alguns no tenim més remei que desplaçar-nos en vehicle privat. La fotografia del carrer Gabriel Roca és una bona mostra de zona conflictiva, entre moltes d'altres. En aquest carrer només es pot aparcar a un dels dos costats, però, de fet, per manca d'espai, són sistemàticament ocupades  les dues voravies, cosa que dificulta molt la circulació, que és en abdós sentits, i més quan algun autocar o proveïdor s'hi han d'aturar inevitablement, per carregar o descarregar.

Algunes preguntes ens vénen al cap, aquests dies: Està ben dissenyada, la circulació de Cala Rajada? És la millor possible? L'avalen els tècnics? No es pot fer res per a millorar-la? Hi ha algun pla per a ampliar les zones d'aparcament? Aquests problemes, preocupen l'Ajuntament? Es fa res, en aquest sentit? Hi ha algun pla?