que el que es construeix......a l'Avinguda Joan Carles I, aviat una de les vies més comercials de l'illa,
sembla ser, segons tots els indicis, una benzinera.