Un lector ens ha remès algunes imatges del parc infantil de s'Alzinar. Les instal·lacions infantils es troben en mal estat, possiblement provocat per l'acció d'incívics que no tenen millor diversió que malmetre el bé comú.

Una altra vegada caldrà gastar doblers de tots, i no n'hi ha massa al calaix, per adobar els que uns pocs fan malbé irresponsablement. De totes totes, així no hi pot estar.Fa uns dies que es parlà de la necessitat de millorar els espais infantils amb la instal·lació de llum, però a més caldria afegir-hi una bona partida per a reposar el que els brètols fan malbé.