Image

   Pel que fa a la reposició d'aquests pilons, la brigada d’obres de l’Ajuntament de Capdepera té una paciència digna de Job. Cada dia n'hi ha un o dos, o tots, en terra.  Cada dia els tornen a col·locar en el seu lloc.

   Aquest pilonets de plàstic tenen la finalitat de posar un entrebanc a aquells que fan cas omís de les senyals de trànsit i travessen la mitjana de la carretera en llocs perillosos. Un dia sí i l'altre també hi ha qui es dedica a passar-hi per damunt. Pot ser que qualque vegada sigui una qüestió de descuit del conductor, que no els veu fins que hi és damunt (malgrat ser reflectants), però pensam que tanta reiteració és qüestió de mala fe.

    Cal recordar que fa un parell de mesos, quan es va fer la reforma de Son Poca Palla, a les rotondes entre el camp de futbol i l’IES se n'hi posaren uns quants per obligar a voltar. El primer cap de setmana els varen llevar i varen comparèixer, un aquí i l'altre allà, escampats pels voltants.