Un servei públic, el pàrquing de l'Agulla, que s'anuncia sota els auspicis de l'Ajuntament de Capdepera, discrimina el català. Senzillament, en prescindeix. El panell que ofereix aquest servei apareix retolat en castellà,  alemany i anglès, però no en la llengua oficial pròpia d'aquesta comunitat. Mal exemple és aquest. Si no en tenen cura ni les institucions oficials, què es pot exigir als particulars?