Una foto de família prou antiga
La fotografia que us presentam  esta feta a les darreries del segle XIX  o inicis del XX a Vendrell, pel fotògraf  J. Grixens. Es tracta d'una foto familiar d'estudi de gran qualitat, amb un posat seriós i vestits per l'ocasió.La família fotografiada estava formada per Tomeu Calafat "Caracu", oficial de caminers, i Francisca Melis amb els seus dos fills Joan i Àngela.